עלויות רלוונטיות לקבלת החלטות

עלויות רלוונטיות לקבלת החלטות

כאשר מדברים על עלויות רלוונטיות הכוונה היא:
א. לעלות עתידית – שאנו צופים שתהיה בעתיד.
ב. לעלות רלוונטית – היא עלות אשר משתנה בין ל אחת מהחלופות.

 

מחשבון לרואה חשבוןכאשר פירמה צריכה לקבל החלטות, תפקיד מי שמתעסק בראיית חשבון הניהולית הוא לספק למי שאמור לקבל את ההחלטות את המידע הרלוונטי והנכון בכדי שקבלת ההחלטות תעשה בצורה הטובה ביותר. שלבים בתהליך קבלת החלטות:
1. איתור כל החלופות האפשריות – מנסים לראות מה האלטרנטיבות שעומדות בפנינו בכדי לקבל החלטה.
2. חיזוי התוצאות של כל אחת מהחלופות האפשריות.
3. בחירה של אותה חלופה שנותנת את התוצאה הטובה ביותר בהתאם למטרה שהוגדרה מראש.

סוגי בעיות:
1. בעיית הזמנה – פירמה מייצרת באופן שוטף ואז היא מקבלת איזהשהי הזמנה חד פעמית שהנתונים שלה בד"כ שונים מנתוני השוק. נשאלת השאלה האם לקבל או לדחות הזמנת ייצור חד פעמית?
2. בעיית ייצור – האם לייצר באופן עצמאי או ע"י קבלני משנה?
3. בעיית נכסים – מתי להחליף נכסים קבועים?

28.11.04

עלויות רלוונטיות
עלויות רלוונטיות הן אותן עלויות שיישתנו בין האלטרנטיבות. במודל העלויות הרלוונטיות נשתמש בשלושה סוגים של בעיות.
הבעיה הראשונה שראינו הייתה בעיית הזמנה – לצורך פתרון בעייה זו נבדוק רק את העלויות שהשתנו בין האלטרנטיבות ונחליט אם לקבל או לא לקבל. הבעיה השניה היא האם לייצר מוצר באופן עצמי או לקנות מקבלן משנה והבעיה השלישית היא בעיית נכסים ובה לא נתעסק אך בקורסים במימון מתעסקים הרבה.

ייצור עצמי או רכישה ע"י קבלן משנה – Make or Buy
יש פירמה המייצרת מוצר מסוים ולה עלויות כתוצאה מהייצור, בה קבלן המציע לייצר את המוצר או חלק ממנו תמורת עלות מסוימת ונשאלת השאלה האם כדאי לפירמה לקבל את ההצעה או לדחות אותה. התשובה לשאלה תלויה למעשה באילו עלויות תחסכנה ע"י הפירמה ומצד שני מה תהיה העלות הכוללת של היצור לפירמה.

יש פירמה המייצרת 10K של מוצר מסוים כאשר נתוני הייצור הינם כאלו:
סוג העלות עלות ליח' עלות כוללת
חומרי גלם 8 ₪ 80,000 ₪
עבודה ישירה 1 ₪ 10,000 ₪
עקיפות משתנות 4 ₪ 40,000 ₪
עלויות קבועות בייצור
20,000 ₪
עלויות הנהלה וכלליות קבועות
30,000 ₪
סה"כ עלויות 18 180,000 ₪

קבלן משנה – 6 ₪\יח'

עלויות שתיחסכנה עלויות קבלן משנה
כמה מהעלויות הקבועות נצליח לחסוך?
אם נצליח לחסוך מעל 30,000 ₪ עדיף לקבל את הצעת הקבלן, אם העלויות הקבועות שנחסוך יהיו מתחת 30,000 ₪ כדאי לייצר לבד.

בבעיה שכזו חשוב מהן סה"כ העלויות שתיחסכנה בכדי להחליט מה כדאי.

עלות שקועה – Sunk Cost, מושג זה מתייחס לעלות שהושקעה בעבר אבל אינה רלוונטית עוד לגבי קבלת החלטות.

כמו כן,

דרך השינוי במלאי אנו יכולים לדעת:

  • מי מבין השיטות תציג רווח גבוה יותר.
  • מה יהיה ההפרש ברווחים.
  • כאשר נתון לנו רווח על אחד מהבסיסים נדע מה יהיה הרווח ע"פ הבסיס השני (אפילו מבלי לחשב)