שיטות מחקר

שיטות מחקר

 • מחקר מתאמי:

איסוף מידע לגבי אוכלוסיות קיימות ללא מניפולציה. בדיקת קשר בין משתנים.

יתרון: יש לנו יכולת לבדוק משתנים שאי אפשר לתפעל אותם.

חסרון: לא ניתן לדבר על סיבתיות, רק על סבירות.

 • מחקר ניסויי:

books-484766_640

יתרון: מנבא סיבתיות במידה ובודדנו את כל המשתנים מלבד המשתנה התלוי.

חסרון: תוקף אקולוגי נמוך (תוקף אקולוגי זהו עד כמה ניתן להכליל מהמדגם לאוכלוסיה). מוגבל לקבוצות המסוימות אותן אני בודקת וקשה להכליל מהמחקר הזה על כלל האוכלוסייה.

 • ניסויי מעבדה – המניפולציה הניסויית מתרחשת במעבדה ובשליטת הנסיין. עושים הדמיה של המציאות במסגרת המעבדה תוך נטרול גורמים חיצוניים, אחרים. בגלל זה התוקף החיצוני יורד אך התוקף הפנימי עולה. חסרון: ניסוי מעבדה אינו יכול לייצור מציאות מושלמת.
 • ניסויי שדה – המניפולציה בניסויים אלו תיערך בסביבה מוכרת. יצירת סביבה טבעית בשביל הנחקר. עדיין קיימת מניפולציה של חוקר אך הניסוי נעשה בסביבה המוכרת לנבדק. למשל, ניסוי בנוגע לשיטות לימוד נערך בביה"ס. חסרון: התוקף הפנימי נמוך יותר מ-בניסוי מעבדה.
 • ניסוי טבעי – המניפולציה נעשית באופן טבעי ללא התערבות החוקר. לא החוקר הוא זה שיצר את המניפולציה, אלא ניצל איזשהו אירוע שהתרחש בטבע למטרת הניסוי. לדוגמא – נפילת קסאם בשדרות, החוקר ינצל את ההזדמנות בכדי לבחון איך הקסאם משפיע על הילד. התוקף החיצוני הוא גדול מאוד אולם התוקף הפנימי נמוך – קשה לחוקר להצביע על משהו ספציפי שגרם לתוצאות (החוקר אינו שולט על המשתנים המתערבים).large-895567_640
 • מחקרים התפתחותיים:

אנחנו רוצים ללמוד על התפתחות של משהו לאורך זמן.

 • מחקר רוחב – בדיקת תכונה מסוימת בנקודות זמן מוגדרות. בודק משהו באופן רוחבי. לדוגמא – באותו זמן החוקר בודק ילדים בקבוצות גיל שונות. (שונות בינ-אישית). יתרון:תוצאות מידיות, "כאן ועכשיו", חוסך זמן. חסרון: מפספסים את אופן ההתפתחות בין השנים, את התהליך. ניתן לראות איך עושים מחקר רוחב לילדים עם הפרעות ADHD באתר של אורית וילקר
 • מחקר אורך – בודקים את אותה קבוצת נבדקים בנקודות זמן שונות. מכך החוקר יכול להסיק באופן טוב יותר על תהליך התפתחותי. היתרון: החסרון של מחקר רוחב. החסרון: אין תוצאות לאורך שנים (צריך לחכות שנים עד שיש תוצאות), בנוסף כשמשתנים דברים כגון כלי מחקר (מעבר מסטופר למחשב) הם משנים את מהלכי המחקר, בנוסף נבדקים נושרים ממחקרי אורך וכו'… מחקרימח
 • מחקר מעורב – שילוב של אורך ורוחב. היתרון: החוקר יכול לשים לב לאפקט cohort ולראות שינויים בתהליכים. החסרון: יקר מאוד.

**cohort לכל תקופה ולכל דור יש את המאפיינים המיוחדים שלה. יש הרבה משתנים שמשפיעים על מה שאנו רוצים לבדוק, שהם ספציפיים לדור מסוים ובדור הבא הדברים כבר יראו אחרת (מחקר מעורב מתגבר על הדבר הזה).

 • מחקר מיקרו-גנטי – מחקר אינטנסיבי לאורך תקופת זמן קצרה, כשיודעים ששינוי מסוים עומד להתרחש. זהו מחקר ספציפי שקורה בתקופה מאוד ספציפית. במחקר זה מתקיימת אינטרקציה אינטנסיבית עם הנבדק. החוקר מתמקד בתופעה מאוד ספציפית שמתרחשת בזמן מאוד ספציפי וחוקר אותה באינטנסיביות.

 • דרכי איסוף מידע במחקרים התפתחותיים:

תצפיות. קיימים שלושה סוגי תצפיות:

 • תיעוד מלא – רישום אינטנסיבי של המתרחש. חסרון: עודף של פרטים, חלקם רלוונטיים וחלקם לא ולכן קשה לראות משהו בעודף מידע זה, קשה להבחין ברלוונטי. קשה לכמת באופן ספציפי נתון מסוים.
 • דגימת מאורעות – בפרק זמן נתון סופרים הופעת התנהגות ספציפית שהחוקר מעוניין בה. למשל – לוקחים 5 דקות ספציפיות ביום ובוחנים כמה פעמים הילד דיבר לעצמו ב-5 דקות. חסרון: יש כמות אבל אין תהליך.
 • דגימת זמן – תצפית לפי פרקי זמן נתונים. זה סוג של תת-דגימת מאורעות. לוקחים פרק זמן נתון – למשל 5 דקות ובהן בודקים כמה זמן הילד דיבר. אבל מחלקים את ה-5 דקות לעשרות שניות ואז מדווחים: עבור כל 10 שניות האם הילד דיבר במהלכן או לא. כאן החוקר יכול לבדוק מגמתיות (בדגימת המאורעות הוא אינו יכול להבחין במגמתיות).

בעיות:

 1. התרגלות של הנבדק לנסיין ולניסוי.
 2. מהימנות – השקפתו הספציפית של הנסיין. פתרון לכך – מהימנות בין שופטים.

מציאת עבודה בתחום הביטוח

תחום הביטוח פותח דלתות, לא תכנסו?

מציאת עבודה באופן כללי:
בהליך מציאת העבודה חשוב לבדוק מספר גורמים אינדיבידואלים לכל אחד מאיתנו:

 1. האם התחום מעניין אותנו.
 2. האם אפשר להתפרנס בכבוד.
 3. האם אפשר להתפתח בתחום.
 4. מהי הסביבה החברתית והאם היא תואמת את הצרכים שלי.

כמובן שלא לכל אחד מתאימה כל עבודה ולא כל עבודה מתאימה לכל אחד, רצוי להתאים את העבודה לאדם ולא את האדם לעבודה.

connect-20333_640

תחום הביטוח הוא תחום רחב מאוד, הוא מורכב מפיננסים (קרן פנסיה, קופת גמל, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים, חסכונות ועוד) וביטוחים (אלמנטר, ימי אוירי, בריאות).
כאמור חשוב להתאים את האדם לעבודה ולא להפך, מי שנמשך יותר לתחום הפיננסי יפנה לתחום הפיננסי.
תחום הביטוח הוא תחום מורכב מאוד ומאפשר הזדמנויות עבודה כמעט לכל אחד, אפילו לעצמאים.

חברות הביטוח מעסיקות אלפי אנשיםבמגוון רחב של תפקידים, מבק אופיס ועד לסוכני שטח שמסתובבים כל היום אצל לקוחות.
ניתן להתפתח בתחום כשכיר מתפקידים כמו בק אופיס ועד לראש הפרמידה, או כשכירים לעצמאים וכו'.

יתרונות רבים והזדמנויות רבות קיימות בתחום, קיימות אפשרויות של עבודה ברבע משרה, בחצי משרה, במשרה מלאה וגם יותר.
ניתן לעבוד מהבית, מהמשרד, או מכל מקום שמתאים לנו (בעיקר כעצמאי או כשכיר אצל עצמאי בתחום הביטוח).

אם גם אתם מעוניינים להתחיל קריירה בתחום אתם מוזמנים ליצור קשר עוד היום.

 

 

 

 

עלויות רלוונטיות לקבלת החלטות

כאשר מדברים על עלויות רלוונטיות הכוונה היא:
א. לעלות עתידית – שאנו צופים שתהיה בעתיד.
ב. לעלות רלוונטית – היא עלות אשר משתנה בין ל אחת מהחלופות.

ראיית חשבון

כאשר פירמה צריכה לקבל החלטות, תפקיד מי שמתעסק בראיית חשבון הניהולית הוא לספק למי שאמור לקבל את ההחלטות את המידע הרלוונטי והנכון בכדי שקבלת ההחלטות תעשה בצורה הטובה ביותר. שלבים בתהליך קבלת החלטות:
1. איתור כל החלופות האפשריות – מנסים לראות מה האלטרנטיבות שעומדות בפנינו בכדי לקבל החלטה.
2. חיזוי התוצאות של כל אחת מהחלופות האפשריות.
3. בחירה של אותה חלופה שנותנת את התוצאה הטובה ביותר בהתאם למטרה שהוגדרה מראש.

סוגי בעיות:
1. בעיית הזמנה – פירמה מייצרת באופן שוטף ואז היא מקבלת איזהשהי הזמנה חד פעמית שהנתונים שלה בד"כ שונים מנתוני השוק. נשאלת השאלה האם לקבל או לדחות הזמנת ייצור חד פעמית?
2. בעיית ייצור – האם לייצר באופן עצמאי או ע"י קבלני משנה?
3. בעיית נכסים – מתי להחליף נכסים קבועים?

28.11.04

עלויות רלוונטיות
עלויות רלוונטיות הן אותן עלויות שיישתנו בין האלטרנטיבות. במודל העלויות הרלוונטיות נשתמש בשלושה סוגים של בעיות.
הבעיה הראשונה שראינו הייתה בעיית הזמנה – לצורך פתרון בעייה זו נבדוק רק את העלויות שהשתנו בין האלטרנטיבות ונחליט אם לקבל או לא לקבל. הבעיה השניה היא האם לייצר מוצר באופן עצמי או לקנות מקבלן משנה והבעיה השלישית היא בעיית נכסים ובה לא נתעסק אך בקורסים במימון מתעסקים הרבה.

ייצור עצמי או רכישה ע"י קבלן משנה – Make or Buy
יש פירמה המייצרת מוצר מסוים ולה עלויות כתוצאה מהייצור, בה קבלן המציע לייצר את המוצר או חלק ממנו תמורת עלות מסוימת ונשאלת השאלה האם כדאי לפירמה לקבל את ההצעה או לדחות אותה. התשובה לשאלה תלויה למעשה באילו עלויות תחסכנה ע"י הפירמה ומצד שני מה תהיה העלות הכוללת של היצור לפירמה.

יש פירמה המייצרת 10K של מוצר מסוים כאשר נתוני הייצור הינם כאלו:
סוג העלות עלות ליח' עלות כוללת
חומרי גלם 8 ₪ 80,000 ₪
עבודה ישירה 1 ₪ 10,000 ₪
עקיפות משתנות 4 ₪ 40,000 ₪
עלויות קבועות בייצור
20,000 ₪
עלויות הנהלה וכלליות קבועות
30,000 ₪
סה"כ עלויות 18 180,000 ₪

קבלן משנה – 6 ₪\יח'

עלויות שתיחסכנה עלויות קבלן משנה
כמה מהעלויות הקבועות נצליח לחסוך?
אם נצליח לחסוך מעל 30,000 ₪ עדיף לקבל את הצעת הקבלן, אם העלויות הקבועות שנחסוך יהיו מתחת 30,000 ₪ כדאי לייצר לבד.

בבעיה שכזו חשוב מהן סה"כ העלויות שתיחסכנה בכדי להחליט מה כדאי.

עלות שקועה – Sunk Cost, מושג זה מתייחס לעלות שהושקעה בעבר אבל אינה רלוונטית עוד לגבי קבלת החלטות.

כמו כן,

דרך השינוי במלאי אנו יכולים לדעת:

 • מי מבין השיטות תציג רווח גבוה יותר.
 • מה יהיה ההפרש ברווחים.
 • כאשר נתון לנו רווח על אחד מהבסיסים נדע מה יהיה הרווח ע"פ הבסיס השני (אפילו מבלי לחשב)